Международен творчески

детско-юношески фестивал

"Созополска панорама"

 21-26.06.2016

 

Организатори на фестивала: Международен фестивал „Созополска панорама” се организира от туристическа фирма „Морска звезда-Аполония” съвместно с Община Созопол под патронажа на кмета на града.

 

I. Цел на фестивала: запознанство с най-добрите творчески колективи, изявяване на талантливите и надарени деца, създаване за децата и младежите възможности за творческо общуване, показвайки най-добрите образци на художествените традиции на националното и съвременно изкуство, обмен на опит и работа с художествени ръководители и колектив от педагози, запознанство с културата и изкуството на България и другите страни-участници.

 

II. Срок и място на провеждане на фестивала.

Фестивалът ще се  проведе от 21 до 26 юни 2016 година.

Място на провеждане - гр. Созопол, амфитеатърът в старата част на града.

 

III. Условия за участие във фестивала.

1. Участие във фертивала могат да вземат детско-юношески колективи и солисти на различни видове изкуства: хореографски колективи с бални, народни и съвременни танци; хорови колективи, фолклорни групи, вокални ансамбли и солисти, изпълнители на естрадни песни, инструменталисти, школи по избобразителни изкуства, детски театри  на модата и школи по цирково изкуство.

2. Във фестивала могат да участват деца и младежи от 5 до 18 години.

3. Творчески колективи и индивидуални изпълнители, представят програма на участие, състояща се от 2 изяви във всеки стил номинация, продължителността, на които е не повече от 5 минути.

4. За участие във фестивала е необходимо да се представи на организаторите попълнена "Анкета-творческа заявка на участника" по приложения по-долу образец.

5. Всички инструменти, костюми и необходими за изпълненията материали са отгоровност на самите участници.  

6.Заявки за участие във фестивала се приемат до 20.05.2016г.

 

IV.  Номинации.

1. Вокален, музикален и инструментален жанр (народна песен, естрадна песен, академичен жанр - соло, дуети, трио, ансамбли, хорове; народни и класически инструменти, естрадно-духови оркестри; млади композитори и автор-изпълнители).

2. Хореография (народни танци, бални танци, класически и съвременен балет, съвременна хореография - характерни танци, спртни танци - степ, спортен рок-енд-рол, естрадни танци, модерни танци, стрийт-денс /улични стилове/).

3. Другие форми на детско творчество: театрално и цирково изкуство (миниатюри, художествено четене, фрагменти от спектакли, театър на модата, куклен театър, илюзионисти, циркова акробатика, жонгльори и др.) и демонстрации на спортни отбори.

4. Изобразительное искусство (художниците участват в пленер 3 дни). (Темата се обявява при откриване на пленера.).

• живопис (масло, акварел, гваш, пастели, смесена техника)

• графика (рисунки, печатни художествени изображения: гравюра, литография, плакати)

5. Декоративно-приложно творчество и художественные занаяти – изложба-продажба на донесените със себе си експонати и изготвени произведения от материали, предоставени от организаторите на място.

V. Возрастови категории на участниците:

     Младшая група – от 5 до 10 години;

     Средна група – от 11 до 14 години;

     Старша група – от 15 до 18 години.

VI. Общие Положения за фестивала.

1. Подготовката и провеждането на фестивала се осъществява от организаторите на фестивала /организационния комитет/.

2. Организационния комитет утвърждава състав на жури за всяка номминация, който се формира от водещи специалисти на културата и изкуствата от страните-участници.

3. Редът на участие в конкурсната програма се определя от отганизаторите на фестивала за 3 дни до началото на фестивала. Не се допускат изменения.

4. Жури определя наградените участници за участие в Гала концерта, програмата, която съставлява режисьорско-постановъчната група.

5. Организационния комитет си запазва правото да използва и разпространява /без заплащене на хонорар на участниците и гостите на конкурса/ фотографии, аудио и видеозаписи, печатна и друг вид продукция, произведена по време на провеждане на конкурса.

6. Участниците на фестивала имат право на реклама на своя спонсор. За тази цел участниците в електронен вид изпращат Лого на спонсора /ако имат такова/, название на фирмата, Име, Презиме и Фамилия на директора на фирмата.

Вопроси, не указани в горепосочените «Общи Положения», се решават от Организационния комитет на фестивала.

 

VII.Технически изисквания:

Запис на синбек трябва да бъде на CD или мини-диск с идеално качество на звука.

Всеки запис трябва да бъде на отделен носител с указани название на ансамбъла или фамилия на солиста, название на произведението, композитора, автора на текста и точно време на продължителността на звучене.

Не се допуска изпълнение на плейбек от вокалистите.

Участниците в конкурса под номинация "Вокал" участват само с инструментален запис или с жив съпровод.

Едно от изпълненията задължително трябва да бъде на родния език на участника.

Участниците в номинация "Изобразително изкуство" рисуват на пленер до 3 произведения с максимални размери  50х70см /без ограничение на вида на използваните работни материали/.

Рисунките трябва да бъдат съпроводени от табелка с указани Име и Фамилия, възраст на участника, град и държава, Име, Презиме и Фамилия на ръководителя.

Всички работи на участниците се передават на организаторите на фестивала.

Рисунките, получили награди, остават във фонда на фестивала.

Внимание! Всеки участник рисува със собствени материали.

 

VIII. Состав на жури:

Состав на жури начело с председателя се формира и утвърждава от Организационния комитет на фестивала от известни деятели на културата и изкуствата, педагози на творчески учебни заведения, режисьори, ръководители на творчески колективи, представители на медии. Списъкът с имената на журито не се оповестява до началото на фестивала.

 

IX. Критерии за оценка на изпълнението:

Подбор репертуара и художественная трактовка произведения, техника и мастерство исполнения, постановка номера, костюмы, зрелищность и исполнительское мастерство, оригинальность, музыкальность, общее художественное впечатление, культура сцены, соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителей.

Члены жюри оценивают выступления участников по 10-ти бальной системе, путем закрытого голосования. Лучшие исполнители определяются по общей сумме набранных баллов.

По окончании фестиваля участники и руководители имеют возможность обсудить с членами жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями.

 

Х. Награждаване.

Компетентното жури на фестивала оценява изпълненията по номинаци, взимайки предвид възрастовата категория на децата и присъжда I, II, и III място, както и Гран-при на фестивала.

Победителите се награждават с дипломи и предметни награди.

Всеки участник на фестивала получава грамота „Участник във фестивала”.

Организаторите на фестивала  връчват дипломи за професионално обучение: „Най-добър хореограф”,  „Най-добър вокален педагог”, „Най-добър музикален педагог”, „Най-добър художник-педагог”.

Концертът се излъчва по местния телевизионен канал „СКАТ”.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --

 

АНКЕТА – ТВОРЧЕСКА ЗАЯВКА

ВНИМАНИЕ!!!
Попълва се от всеки участник, по раздели, категории и възрастова група - поотделно!
Всички състави и солисти са длъжни да подадат заявка за участие в писмен или печатен вид не по-късно от 20.05.2016г.

 

1. Наименование на колектива /Име, Презиме, Фамилия на всеки изпълнител/.

2. Държава, град, наименование на представляваното учреждение, където членува участника/-ците.

3. Кратка характеристика на колектива /година на създаване, творческа дейност, успехи, награди/.

4. Име, Презиме, Фамилия на ръководителя, корепетитора и педагога.

5. Контактни телефони/факс, е-mail.

6. Конкурсна програма /да се окаже вида номинация, стил, възрастова категория, с название и продолжителност на номера, автори на текста и музиката, брой на участниците във всеки номер/.

7. Вид на аудионосителя: CD, DAT, минидиск и необходимите технически средства  /количество микрофони, осветление и др./ от които се нуждае изпълнителят.

8. Списък на участниците, които заплащат фестивална такса.

9. Общ брой хора в групата /ръководители, съпровождащи, поддържаща група -  възрастни, деца – пол, дата на раждане/.

10. Точна дата на пристигане и заминаване.

11. Хотел, вид на настаняването.

12. Дополнителни изисквания и желания на участниците към организаторите на фестивала.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --

Програма на

Международен творчески детско-юношески фестивал "Созополска панорама"

 21-26.06.2016

 

16-21.06. (включително)
Пристигане и настаняване на участниците. Запознаване с града, пешеходна екскурзия по старата част на града. Свободно време. Игри, конкурси и спортни състезания на плажа.  Дискотека на плажа. Екскурзии за допълнително заплащане.

1-ви ден, 21.06.
Регистрация на участниците. Организационно събрание на ръководителите на групите. Информация за реда, по който ще се изшвяват участниците във фестивала. Връчване на атрибути за фестивала /зависи от участважите/. Запознаване със сцената, залите и техниката на фестивала. Репетиция по откриването на фестивала.

2-ри ден, 22.06.
Репетиции, работни семинари за деца и ръководители, свободно време. Тържествено шествие по града към Амфитеатъра в стария град. Откриване на фестивала. Вдигане на националните флагове. Представяне на членовете на журито. Откриване на художествения пленер. Откриване на изложби на декоративно-приложното творчество и художествените занаяти (донесени от участниците готови експонати). Представяне на визитните картички на творческите колективи и изпълнители.

3-ти ден, 23.06.
Репетиции, работни семинари за деца и ръководители, свободно време. Първи конкурсен ден.

4-ти ден, 24.06.
Репетиции, работни семинари за деца и ръководители, свободно време. Втори конкурсен ден.

5-ти ден, 25.06.
Репетиции, работни семинари за деца и ръководители, свободно време. Трети конкурсен ден. Изложение работата на младите художници и майсторите на декоративно-проложно изкуство, участващи във фестивала (произведения, създадени по време на провеждането на фестивала.)

6-ти ден, 26.06.  
Репетиция за закриване на фестивала. Тържествено награждаване. Гала-концерт. Дискотека в амфитеатъра. Фойерверки (или огън на плажа).

26-30.06.  (включително).
Свободно време. Игри, конкурси и спортни състезания на плажа. Изпълнения от Гала концерта в Международен детски лагер. Детска дискотека в Лагера. Екскурзии за допълнително заплащане.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --

Екскурзии, разходки и мероприятия, предлагани за доплащане:

На група от 15 деца - 1 ръководител безплатно.

 

Болгарско село - 20/26 евро (деца до 16 год./възстастни)

Несебър -  18/26 евро (деца до 16 год./възстастни)

Болгарско село + Несебър - 26/33 евро (деца до 16 год./възстастни)

Аквапарк -  25/31 евро (до 1.30м височина - деца / над 1.30м - възрастни)

Разходка с яхта - 10/15 евро (деца до 16 год./възстастни)

Шипка/Велико-Търново/Казанлък -  49/67 евро (деца до 16 год./възстастни)

Резерват Ропотомо - Замък „Влюбен във вятъра” -  13/22 евро (деца до 7 год./възстастни)

и др.